top of page
  • Facebook - Grey Circle
Lichtblogjes.png
Zoeken

#Wecare

Seksueel grensoverschrijdend gedraf, hoe ga je dat tegen op de werkvloer? Verscherpte gedragscodes werken niet. De dreiging van negatieve publiciteit wel, aldus Willem Verschoor in zijn ingezonden artikel (Het Parool, 19 mei). Waarom vindt er überhaupt seksueel grensoverschrijdend gedrag plaats op het werk? Het zegt in ieder geval iets over de standaarden van omgang met elkaar die we gaandeweg allemaal - mannen én vrouwen - zijn gaan accepteren. Daar mogen we collectief ‘nee

Sociale spiegel

Verfrissend om door de bril van socioloog Mark van Ostaijen te kijken. Het haalt het duiden van een maatschappelijk verschijnsel weg bij het individu. De stijging van zelfdoding onder jongeren in 2018 of de #metoo-kwestie? Zie het als een sociaal verschijnsel: welke factoren in de sociale context hebben geleid tot deze uitzonderlijke daad of dit buitensporig gedrag? Oftewel, hoe werkt de omgeving in op het gedrag van een suïcidaal iemand of het vertonen van ‘Metoo’-gedrag? We

Lichtpuntjes van

Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl

bottom of page