Zoeken
  • Mariette reineke

Bijles in eigenliefde

Steeds meer kinderen hebben bijles, omdat ze al heel jong moeten laten zien dat ze bij de top horen. Hoe zou het zijn als we al die kinderen leren om van zichzelf te houden, goed te luisteren naar hun lichaam en te reflecteren dat bij de top horen één grote illusie is? Wellicht dat er dan straks generaties zijn die niet bezwijken onder de druk en massaal therapie nodig hebben omdat ze met hun mentale en fysieke gesteldheid worstelen.


Ingezonden de Volkskrant d.d. 19 januari 20208 keer bekeken

Lichtpuntjes

van Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl