Zoeken
  • Caroline Reineke

Eigenwaarde

Treffend schrijven weer van Tommy Wieringa in zijn column. Hoe we onze eigen hel op aarde creëren door onze waarde aan de mening van anderen te ontlenen. In dit geval gaat het om al dan niet ontvangen prijzen voor je boekenoeuvre. Leg je waarde niet in handen van de ander, stop met het begeren van erkenning en herken de magie van je eigen handelen in elk moment. Ingezonden brief aan de NRC op 9 december18 keer bekeken

Lichtpuntjes

van Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl