Zoeken
  • Caroline Reineke

Erkennen van de crisis

Heldere taal van Joke Middelbeek, bestuurder van Basisscholen in Amsterdam-West: erken dat het crisis is in het onderwijs. Dat geeft meteen een andere kijk. Wat te doen in crisistijd? Alleen het hoogst noodzakelijke. Dat wens ik alle leraren ook toe deze week in Amsterdam-West, waar 16 scholen hun poorten tijdelijk sluiten. Geef helder aan wat jullie vanaf nu nog zelf blijven doen en wat niet, zoals rapporteren. De rest besteed je uit. En vergeet niet mee te nemen in jullie crisisoverleg-week wat jullie zélf nodig hebben om enigszins uit de overlevingsstand te komen.

Ingezonden brief aan het Parool op 8 december20 keer bekeken

Lichtpuntjes

van Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl