Zoeken
  • Caroline Reineke

Nieuwsgierig zijn

Nieuwsgierig zijn naar elkaar en alles wat anders lijkt. Daar roept de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema ons toe op. We waren in het verleden al nieuwsgierig om nieuwe werelden te ontdekken elders ver van Amsterdam. Deze werelden zijn nu om de hoek: onze buurman, de winkelier op de hoek, de stadgenoten in een andere wijk. Ik zou zeggen: in de praktijk brengen deze suggestie - begroet elkaar, maak een praatje, stel een vraag vandaag én morgen. Dan worden wij zelf het levende voorbeeld van die hoop op een positievere kijk op de stad.


26 keer bekeken

Lichtpuntjes

van Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl