Zoeken
  • Caroline Reineke

Persoonlijke keuzes

Antropoloog Danny de Vries beschrijft de huidige situatie met het coronavirus als een predictable surprise, een voorspelbare verrassing. We hadden het kunnen zien aankomen, maar we zien of willen het pas zien als het letterlijk ons leven binnenwandelt. Dan worden we wakker, maar is het vaak al te laat. Nu we thuis zitten met z’n allen is het wellicht hét moment om onszelf de vraag te stellen: welke andere predictable surprises liggen op de loer? In ons eigen persoonlijke leven wel te verstaan. Welke andere keuzes vraagt dit in onze levensstijl? Pas deze nú toe, hoe klein de eerste stap ook is daarin. Het is nooit te laat. Dus waarom wachten?

Geplaatste brief in het Parool op 28 maart1 keer bekeken

Lichtpuntjes

van Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl