Zoeken
  • Caroline Reineke

Rijzende water

Jakarta met zijn tien miljoen inwoners staat weer voor grote delen onderwater. De stad begint tegen zijn zin een Venetië te worden, maar dan een stad waarbij ook de huizen en het presidentieel paleis onder water staan. Voor de komende twee weken is meer zware regen voorspeld. Grootstedelijke problemen van een andere orde. Misschien hebben wij, kleine miljoen inwoners van onze hoofdstad Amsterdam, het zo gek nog niet met stad en stadhuis op palen. Droge voeten zijn gegarandeerd. Rest ons slechts om goede regenkleding aan te trekken voor vandaag en morgen. Ingezonden brief naar het NRC op 27 februari met foto van Kadir van Lohuizen te zien in de tentoonstelling Het Rijzende Water in het Scheepsvasrtmuseum


5 keer bekeken

Lichtpuntjes

van Amsterdam

Caroline Reineke & Mariette Reineke

Email: info@lichtpuntjesvanamsterdam.nl